Uređenje žardinjera


Project Description

Idejno rešenje za uređenje žardinjera. Kako bi poboljšali trenutni izgled, pretežno su zamišljene četinarske forme u kombinaciji sa perenama, kao i lišćarsko žbunje koje upotpunjuje grupaciju. Ideja projekta je da u budućnosti biljke budu podjednako atraktivne i prostorno dobro organizovane bez smetnji između istih.