Tag - acer palmatum disectum

Japanski Javor (Acer)

Japanski javor je listopadno drvo iz porodice Aceraceae. Samonikla je vrsta u Japanu, Koreji i Kini, a širom sveta je popularan kao ukrasno stablo. Iako rod javora broji više od 150 vrsta, posebno mesto, zauzima vrsta Acer palmatum -japanski ili dlanolisni javor. Biljka ima levkast, pečurkast, ili oblik kišobrana sa visećim gustim granama, ili sa izbočenim...

Read more...